Wie zijn wij ?

SOS-Zurenborg is een groep burgers uit de regio 2140, 2018, 2600, die zich zorgen maken over wat er boven hun hoofd hangt.

De Stad Antwerpen wil met het project Nieuw Zurenborg de 12 ha bestaande uit de gronden van de voormalige gasfabriek (IGAO), De Lijn en de NMBS, die momenteel ingekleurd zijn als zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, omvormen tot een zone met woonbestemming, met andere woorden bouwgrond, om er 550 wooneenheden te bouwen, met woonblokken van 3 tot 14 verdiepingen hoog. Dat betekent 2000 tot 2500 nieuwe inwoners voor de wijk Zurenborg, waar nu reeds 6700 mensen wonen, dus een toename met zowat 30%.

Wij vinden dat de vrij te komen gemeenschapsgronden open ruimte moeten worden, ten dienste van de gemeenschap van Zurenborg en de aanpalende wijken; een groene zone plan-sos-zurenborg– parkzone : PARK SPOOR OOST !

SOS-Zurenborg
Grote Beerstraat 70
2018 Antwerpen

Voor vragen en/of opmerkingen verzoeken wij u gebruik te maken van ons contactformulier.