Democratie ?

We stellen helaas vast dat in onze maatschappij dit een uitgehold begrip is geworden, er worden te vaak beslissingen boven onze hoofden genomen zonder inspraak,  met soms katastrofale gevolgen ( ring Antwerpen, stofconcentraties, woonwijk op vervuilde grond,… ).

Vaak primeert het winstbejag op de gezondheid en is er aldus geen dialoog mogelijk.